Wie zijn wij

Het Bestuur

Het bestuur van Tempo D.M.G bestaat uit vijf personen waarvan drie personen het dagelijks bestuur vormen.

De Vereniging

Wij zijn een kleine vereniging met ongeveer 20 leden waarvan een aantal niet meer mee wandelen maar hun ondersteuning tijdens de zelf georganiseerde winterwandelingen is zeer welkom.

Jaarlijks bepalen we op de ALV naar welke wandeltochten we in verenigingsverband zullen gaan.

Normaal lopen wij op deze tochten de 15 km route. In enkele gevallen is dit niet mogelijk en zal voor de 20  km gekozen worden. Tevens is er een groep die 10 km routes lopen.

Wij nemen op zaterdag of zondag deel aan deze tochten om zo ook de werkenden de mogelijkheid te geven om mee te gaan.

Verder organiseren wij jaarlijks een wandelweekend waarbij voor een overnachting van zaterdag op zondag wordt gezorgd.

Het is altijd mogelijk om een keer gratis met ons mee te gaan en te ervaren hoe leuk het wandelen met onze vereniging is. De contributie is €19,- per persoon per jaar.

Wij verwachten wel dat onze leden ons helpen bij de eigen tochten. (Bepijlen, startbureau en keuken).

Tevens verwachten wij dat wij een beroep op een ieder kunnen doen voor het bemensen van de autostalling tijdens de motorcross in Markelo.

 

kWbn

W.S.V. Tempo D.M.G. is aangesloten bij de kWbn (Koninklijke Wandel Bond Nederland). Deze organisatie geeft een landelijk jaarprogramma uit met alle binnen haar kader georganiseerde wandeltochten, (avond)vierdaagses etc.

Onze leden ontvangen dit jaarprogramma gratis zodat ze ook individueel naar tochten toe kunnen.  De lidmaatschapskaart van de kWbn geeft dan een reductie op de inschrijfkosten. Tevens ontvangen de leden periodiek het magazine wandel.nl. Ook geeft de lidmaatschapskaart soms reductie wat dan in het magazine wordt gepubliceerd.