Veiligheidsplan 3-3-2019

Bijlage bij het Veiligheidsplan Winterwandelingen.

Hieronder wordt ingegaan op de tocht-gebonden gemaakte afspraken en getroffen maatregelen.

Naam evenement: 3e Winterwandeling 2019.
Datum evenement: 3 maart 2019.
Tijdsduur evenement: 09.00 tot 16.30 uur.
Locatie evenement: Binnen en buiten de bebouwde kom van
Markelo.
Omschrijving evenement: Wandeling over 5,10,15 of 25 km.
Doelgroep: Jong en oud
Aantal deelnemers: Afhankelijk van weersomstandigheden.
Startlocatie: Zalencentrum de Haverkamp Stationsstraat 28
Markelo
Rustlocatie 1: Herberg de Pot, Potdijk 9 Markelo.(alleen 25 km)
Rustlocatie 2: Familie Pongers Hogedijk 1 Markelo (alleen
10,15 en 25 km)
De locatie waar de wandeltocht plaats vindt is grotendeels in het buiten gebied van Markelo. Slechts een klein deel zal door de bebouwde kom van Markelo leiden.

De calamiteitenorganisatie bestaat uit:

Organisatie-coördinator: Herman Tjoonk
Coördinator-startbureau: Marian Horkenborg
Coördinator-rustpunt: Elly Gierveld
Coördinator-veld: Henrie Tjoink