Doel en Lidmaatschap

De vereniging stelt zich ten doel het recreatief wandelen te bevorderen.

Dit doen wij door middel van:

Eigen tochten

Voorlopig organiseren we geen winterwandelingen.

Wandeltochten

Per jaar bezoeken we 15 tot 20 door andere wandelverenigingen uitgezette wandeltochten of we wandelen een route vanaf papier/gps.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van W.S.V. Tempo D.M.G. kost slechts € 19,- per jaar en kan op elk gewenst moment ingaan door melding bij het secretariaat.

Omdat het lidmaatschapsgeld te weinig is om de kosten van de wandeltochten te dekken, verwachten wij dat onze leden actief helpen bij de 3 door ons te organiseren winterwandelingen. Afhankelijk van het aantal leden wordt je niet alle dagen ingeroosterd, het secretariaat maakt een planning. Ook stellen we het op prijs dat onze leden helpen bij de autoparkeerplaats tijdens de motorcross in Markelo.
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk voor 30 november van een jaar waarbij het lidmaatschap dan eindigt per
1 januari daarop volgend.

De schriftelijke opzegging moet worden gezonden naar:
Secretariaat W.S.V. Tempo D.M.G.
Mevrouw M. Horkenborg
J.M. de Bruijnstraat 93
7471 KJ Goor.