Doel en Lidmaatschap

De vereniging stelt zich ten doel het recreatief wandelen te bevorderen.

Dit doen wij door middel van:

Eigen tochten

Wij organiseren tijdens het winterseizoen  in de maanden januari, februari en maart  3 winterwandeltochten.

Wandeltochten

Per jaar bezoeken we 15 tot 20 door andere wandelverenigingen uitgezette wandeltochten.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van W.S.V. Tempo D.M.G. kost slechts € 19,– per jaar en kan op elk gewenst moment ingaan door melding bij het secretariaat.

Omdat het lidmaatschapsgeld te weinig is om de wandeltochten te bezoeken verwachten wij dat onze leden actief helpen bij de 3 door ons te organiseren winterwandelingen en tevens hand- en spandiensten willen bewijzen bij de autoparkeerplaats tijdens de motorcross in Markelo.
Afhankelijk van het aantal leden wordt je niet alle dagen ingeroosterd maar zal het secretariaat een planning maken.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 30 november van een jaar waarbij het lidmaatschap dan eindigt per
1 januari daar op volgend.

De schriftelijke opzegging dient te worden gezonden naar:
Secretariaat W.S.V. Tempo D.M.G.
Mevrouw M. Horkenborg
J.M. de Bruijnstraat 93
7471 KJ Goor.