Addendum maart

Bijlage bij het Veiligheidsplan Winterwandelingen.

Hieronder wordt ingegaan op de tocht-gebonden gemaakte afspraken en getroffen maatregelen.

Naam evenement: 3e Winterwandeling 2022.

Datum evenement: 6 maart 2022.

Tijdsduur evenement: Van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Locatie evenement: In Diepenheim en omgeving.

Omschrijving evenement: Wandeling over 5, 10, 15 en 25 km.

Doelgroep: Jong en oud

Aantal deelnemers: Afhankelijk van weersomstandigheden.

Startlocatie: Zalencentrum Diepenheim, Goorseweg 22a, Diepenheim

Rustlocatie: Zalencentrum Diepenheim, Goorseweg 22a, Diepenheim

De locatie waar de wandeltocht plaatsvindt is grotendeels in het buitengebied van Diepenheim.

De calamiteitenorganisatie bestaat uit:

Organisatie coördinator: Boukje Holwerda, 06-36000742

Coördinator startbureau: Marian Horkenborg, 06-58945515 

Coördinator rustpunt: Elly Gierveld-Grootenboer, 06-36013563

Coördinator veld: Annie Endeman, 06-27278750