Addendum januari

Bijlage bij het Veiligheidsplan Winterwandelingen.

Hieronder wordt ingegaan op de tocht-gebonden gemaakte afspraken en getroffen maatregelen.

Naam evenement: 1e Winterwandeling 2020.

Datum evenement: 5 januari 2020.

Tijdsduur evenement: 10.00 tot 16.30 uur.

Locatie evenement: Buiten de bebouwde kom van Markelo.

Omschrijving evenement: Wandeling over 5,10 of 15 km.

Doelgroep: Jong en oud

Aantal deelnemers: Afhankelijk van weersomstandigheden.

Startlocatie: Herberg de Pot, Potdijk 9 Markelo

Rustlocatie: Autobedrijf Scholten, Herikerweg 21 Markelo (alleen10 en15 km).

De locatie waar de wandeltocht plaats vindt is in het buiten gebied van Markelo. 

De calamiteitenorganisatie bestaat uit:

Organisatie-coördinator: Herman Tjoonk 06-83133565

Coördinator-startbureau: Marian Horkenborg 06-58945515

Coördinator-rustpunt: Elly Gierveld-Grootenboer 06-36013563 

Coördinator-veld: Henrie Tjoink 06-39778242